Privacyverklaring

Privacyverklaring en AVG

Ik ben mij ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik jou weten welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbeter. Zo begrijp je precies hoe ik werk.

Korte samenvatting: Ik zal zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Floortje – Flowing. Door gebruik te maken van deze website geef jij aan deze privacyverklaring te accepteren. Jouw gegevens worden op een veilige manier verwerkt en gebruikt, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-4-2021

Wie ben ik

Floortje Janssen: Contactpersoon, verwerkingsverantwoordelijke en tevens Functionaris Gegevensbescherming
Handelsnaam: Floortje – Flowing
Mijn website-adres is: https://floortjejanssen.com

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.
De volgende grondslag van de AVG is van toepassing: Gronslag1: U heeft toestemming van de persoon om wie het gaat.
Ik verwerk nooit gegevens zonder toestemming.

Betrokkenen

Ik zal de gegevens van personen verwerken die een dienst van Floortje – Flowing afnemen. Dit zijn de cliënten van Floortje – Flowing.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer jij je aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik jou om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van een derde partij, Hostnet.nl.
De volgende gegevens worden gevraagd bij het gebruik van het contactformulier en later om de dienst uit te kunnen voeren.

  • Voor- en achternaam (meisjesnaam)
  • E-mailadres en/ of telefoonnummer
  • Geboortedatum (bij een reading en healing)
  • IBAN-gegevens bij een betaling

Je kunt de site altijd anoniem bezoeken.

Communicatie

Wanneer jij een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou, je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Floortje – Flowing of die van een derde partij, hostnet.nl. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Met wie we jouw gegevens delen

Gegevens worden niet met derden gedeeld.

Keuze voor persoonsgegevens

Ik bied alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan mij is verstrekt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekst bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Floortje – Flowing. De functionele cookies helpen mij ervoor te zorgen dat de website beter functioneert. Zonder deze cookies kan je mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Jouw gegevens worden zo kort mogelijk en niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen bewaard. Voor de wet en onze administratie zijn we gebonden aan minimale bewaartermijnen voor bepaalde gegevens die dan ook in acht worden genomen. Financiële administratie moeten 7 jaar bewaard worden.

Beveiliging

Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Ik maak gebruik van een beveiligde website omgeving: Hostnet en de website is met HTTPS beveiligd, zodat het internetverkeer tussen bezoekers van mijn website en mijn servers niet wordt onderschept. Mijn computer bevat een firewall.
Clientgegevens worden bewaard in een beschermd cliëntendossier.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op mijn website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Heb je een klacht, vraag of zorg over jouw privacy of deze privacyverklaring?

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met mij opnemen, zie gegevens hieronder.

Je kunt een klacht, als je deze hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens omga, indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt de aanwijzingen opvolgen op de pagina van de website van Autoriteit Persoonsgegevens die je via deze link kunt bereiken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens

Floortje – Flowing
Floortje Janssen
Veldweg 10
9468 BB Annen
info@floortjejanssen.com
www.floortjejanssen.com